Aquest projecte consisteix en saber com vivien abans els nostres avis i pares. Els hi farem algunes preguntes sobre com era la seva època comparada amb l’actualitat, bàsicament, farem una entrevista preguntant als avis i pares com vivien temps enrere. Després haurem d’explicar com creiem que viurem d’aquí 50 anys. 

Nosaltres creiem que ells vivien molt diferents a com nosaltres ara estem acostumats a viure, sense la majoria de tecnologia, la qual ara és indispensable per a nosaltres. Per exemple nosaltres ara este molta estona amb el mòbil en canvi ells aquesta estona havien d’estar o jugant al parc amb els seus amics o a casa treballant.